درباره ما

تمام نیاز مندیهای معدنی شما را یکجا گرد هم آورده ایم تا راه شما را کوتاه کنیم.

در سنگ تمام واسطه های معدنی حذف میشوند و شما مستقیم با تولید کننده محصولات معدنی و صنایع وابسته ارتباط خواهید داشت.